Access Logo
המרכז למיקוד עסקי - פרופיל חברה
מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי
שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי
אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים
הדרכה ממוקדת - יזם במרחב מוגן
המרכז לתכנון עסקי
פורומים
צרו קשר

צרו קשר 


יוסף קליין

כתובת דואר אלקטרוני: yosef@bfc.co.il

טלפון נייד: 2444713–052

כתובת

האילנות 87

צורן 42823

טלפקס: 09-8989611

נייד: 052-2444713

[ חזרה לתחילת העמוד ]