Access Logo
המרכז למיקוד עסקי - פרופיל חברה
מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי
שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי
אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים
הדרכה ממוקדת - יזם במרחב מוגן
המרכז לתכנון עסקי
פורומים
צרו קשר

אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים 


אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים

מודל דומה למודל שאנו מפעילים אחת לשבוע סביב השולחן מיושם בחברות בינוניות וקטנות ובמפעלים בינוניים וקטנים שאינם מתאימים מבחינת חשיפת המפעל ובעיותיו לציבור הרחב ובעיקר למתחרים.

במקום להביא את המפעל לקבוצה אנו מביאים את הקבוצה למפעל.

במקרה זה הקבוצה איננה פתוחה לכל מי שמעוניין. על בעלי המפעל לארגן אנשים שבהם הם בוטחים, ובתוספת לאנשי המרכז למיקוד עסקי, מופעלת קבוצה בשיטה דומה לזו שתיארנו קודם.

שיטה זו התבצעה כבר בכמה מפעלים בארץ ובהצלחה מרובה. התוצאות הינן אבחון פוטנציאל עסקי שלא הובחן עד לקיום הקבוצה, ובעקבותיהם – זיהוי המכשולים / נקודות השבר בפני יישום הפוטנציאל, והסרתם.

[ חזרה לתחילת העמוד ]