Access Logo
המרכז למיקוד עסקי - פרופיל חברה
מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי
שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי
אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים
הדרכה ממוקדת - יזם במרחב מוגן
המרכז לתכנון עסקי
פורומים
צרו קשר

מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי


ההזדמנות העסקית

במצב הקיים היום במשק ישנם כ-274 אלף דורשי עבודה ו-65 אלף עסקים קטנים ובינוניים על סף קריסה.

לאנשים רבים קיימים הרבה רעיונות טובים והמצאות שטרם מומשו.

לרבים מהמשקיעים קיימים מקורות מימון שאינם מושקעים.

אין היום בארץ אף גוף המטפל, באופן שיטתי ובהצלחה, בגורמים שונים אלו.

למעשה, במידה ויטופלו באופן הנכון, הם יהוו יחד את המרכיבים הנדרשים ליצירה והפעלה של מקומות תעסוקה חדשים, מיזמים חדשים ויביאו לתנופה מחודשת במשק.

המרכז למיקוד עסקי זיהה את מה שחסר ומספק את המענה הנדרש לטיפול בקבוצות אלו, יחד ולחוד.

במרכז למיקוד עסקי פותח מודל ייחודי, הנותן את המענה הדרוש:

לבעלי העסקים מציע המרכז שיתוף בעלי עסקים קטנים ובינוניים בקבוצות אימון, דבר המאפשר להם לזהות וליישם את הפוטנציאל העסקי שלהם שטרם זוהה.

לדורשי העבודה מציע המרכז את האפשרות ליצור לעצמם מקום עבודה חדש או לחולל את עצמם במקום העבודה הקיים.

במקביל לתהליך זה, ישנה אפשרות להשקעה במיזמים של יזמים המציגים את הפרוייקטים שלהם, דבר המגדיל הסיכוי למצוא פרוייקטים חדשים ומעניינים בעלי סיכויי הצלחה גבוהים.

מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי