Access Logo
המרכז למיקוד עסקי - פרופיל חברה
מודל הפעילות של המרכז למיקוד עסקי
שולחן קהילתי לזיהוי פוטנציאל עסקי
אימון מפעלים ועסקים בינוניים וקטנים
הדרכה ממוקדת - יזם במרחב מוגן
המרכז לתכנון עסקי
פורומים
צרו קשר

המרכז למיקוד עסקי – פרופיל חברה


פרופיל העיסוק

המרכז למיקוד עסקי הנה חברה המאמנת לפריצת דרך – דורשי עבודה/מובטלים, בעלי עסקים, מנהלים בארגון, עובדים, יזמים ומשקיעים.

אימון הינו ברור והגדרה של מטרות ויעדים בחיים אליהם אדם רוצה להגיע. ביחד, בדרך משותפת, מעניינת ומאתגרת נערך "מסע מופלא" לעבר ההצלחה.

במהלך האימון, המאומן נדרש לחשוב, ללמוד, להתבונן אל תוך עצמו ולבצע מטלות מפגישה לפגישה. בכל מפגש נערכת למידה והתקדמות לעבר המטרה בצורה מובנית.

אנו מאפשרים לאותם משתתפים לזהות משהו חדש, בתחום שלהם, שקודם לא הבחינו בו.

ראייה חדשה זו, מאפשרת גישה שונה לאותו תחום או עסק, בו הם נמצאים או מחפשים.

תחום פעילות המרכז למיקוד עסקי אמנם מתרחש בשוק העבודה, אך לא בזה הקיים, אלא בזה העתידי שיתפתח ויתווסף לזה הקיים בעקבות פעילותנו.

מודל העבודה

מודל העבודה שלנו ייחודי. פעילותנו יוצרת ראייה/הבחנה חדשה בשוק העבודה בכל הקשור לתעסוקה ולעסקים בקהילה.

בשוק העבודה – אנו מובילים דורשי עבודה או עובדים בארגון או מפעל – ליצור לעצמם מקור פרנסה, או במידה והינם מועסקים – להוות יצרני כסף עבור העסקים בהם הינם מועסקים.

במצב הקיים כיום:

דורשי עבודה/מובטלים – מופיעים בעיני הציבור כצרכני משכורת והעובדים המועסקים נמצאים במקומות עבודתם כי צריך לשרוד.

במקביל, רבים מבעלי העסקים נמצאים במצב שבו העסק נמצא בנקודת שבר או שהעסק הפסיק לצמוח.

אנו מציעים גישה שונה:

לדורשי העבודה אנו מציעים פתרון שבו הם מגדירים לעצמם היכן היו רוצים להיות ומהו הערך המוסף שהם יוכלו להביא לאותו מקום. וביחד – נוביל אותם למצב שבו יהיו מועסקים באותו המקום.

לבעלי העסקים אנו מציעים פתרון, בו נזהה ביחד איתם מהי נקודת השבר בעסק ואיך אפשר לפרוץ אותה, או לחילופין – נזהה ביחד תחום חדש או שונה בעסק שלהם שיוביל את העסק לצמיחה ולפריחה מחודשת.

למועסקים במקומות עבודה בתפקידים שונים, החל מעובד הייצור ועד למנהל בארגון או בעסק או במפעל, למורה או לגננת או למנהל ביה"ס או המתנ"ס או וועד ביה"ס, אנו מציעים להפוך ליזמים במקום בו הם מועסקים. לזהות וליישם פוטנציאל מוסווה של המועסק ושל מקום העבודה (ביה"ס, העסק, הארגון), לסנכרן ביניהם ולהביאם לידי ביטוי.

[ חזרה לתחילת העמוד ]